| Projecten 2017
23069
page-template-default,page,page-id-23069,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Projecten Nacht van de Fooi 2017

Hieronder staat een overzicht van de projecten die in 2017 gesteund zijn door Nacht van de Fooi.

Water & Sanitatie | Egoli Africa

Give a man a fish and he will eat for a day. Teach him to fish and he will eat for a lifetime.
Met Egoli Africa willen we mensen zelfstandig maken en toekomstperspectieven bieden door onderwijs en uitzicht op werk. Het project dat ondersteunt gaat worden door de Nacht van de Fooi richt zich op het trainen van jongens om watertanks te kunnen bouwen. De jongens die een training gaan krijgen, gaan aan de slag met het bouwen van watertanks bij scholen en ziekenhuizen, waardoor duizenden mensen toegang krijgen tot schoon water zodat levensomstandigheden en hygiëne verbeteren, en er manieren worden gevonden om bv groentetuinen goed te onderhouden door irrigatie. De skills die de jongens opdoen in dit traject moeten hen in staat stellen hun eigen inkomen te gaan verdienen op dit gebied.

Voor meer informatie over de stichting Egoli Africa en de projecten kunt u de website www.egoliafrica.com bezoeken.

Trees for the future | Stichting Kinderen van Uganda

5.000 kinderen planten bomen in Uganda om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Door steeds drogere en hetere periodes gaat de koffieoogst verloren. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt voor kleine boeren en ze geen schoolgelden meer kunnen betalen. Door bomen te planten tussen schaduw minnende koffiestruiken wordt de oogst sterk verbeterd. Klimaatverandering is niet op korte termijn ongedaan te maken; de nadelige gevolgen ervan kunnen echter wel bestreden worden. Centraal hierin staat de Mutuba tree, een ficussoort waarvan wij familie kennen als kamerplant. Deze boom geeft schaduw aan de gewassen, houdt vocht vast in de bodem, zorgt voor een beter microklimaat en bemest de bodem natuurlijk met zijn bladeren door zijn voedingsstoffen van diep uit de grond te betrekken. Deze bomen kunnen gemakkelijk 100 jaar worden. De bast van de boom kan bovendien jaarlijks worden geoogst voor de productie van bark cloth (boombast), met vele toepassingsmogelijkheden. 5.000 schoolkinderen gaan aan de slag om een boom te planten en daardoor te werken aan een betere toekomst.Meer informatie over Kinderen van Uganda en hun projecten is te vinden op www.kinderenvanuganda.nl.

Moon, Shining Bright | Happy Made By

“Happy made by is opgezet naar aanleiding van het winnen van de Albert Schweitzerprijs en het behalen van de tweede plaats bij de ASN Bank Wereldprijs in 2011.

Happy made by is een stichting die streeft naar een inclusieve samenleving waarin elk kind de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit doen we door het wegnemen van mythes en vooroordelen die zorgen voor stigmatisering en discriminatie waardoor in met name in Afrika mensen buiten de maatschappij worden geplaatst. In samenwerking met lokale professionals ontwikkelen we daarom educatieve en therapeutische materialen die sociaal-maatschappelijke thema’s en taboes bespreekbaar maken. Ons uitgangspunt is altijd een prentenboek: een positief verhaal met sprekende illustraties die passen bij de desbetreffende cultuur en de belevingswereld van kinderen.

In 2015 is het prentenboek ‘Moon, Shining Bright’ ontstaan. Dit is een prentenboek wat inspeelt op de psychosociale ontwikkeling van kinderen met albinisme in Afrika en de benarde situatie waarin zij zich bevinden. Naast dat mensen met albinisme slecht zicht hebben en een verhoogde kans op huidkanker, kampen zij met de gevolgen van stigma en discriminatie met uitsluiting tot gevolg. Daarnaast zijn er nog op veel plekken in de wereld mensen die geloven dat albinisme gekoppeld is aan magische krachten. Zij zien mensen met albinisme als demonen of geesten. In sommige gebieden in Afrika worden mensen met albinisme vermoord en hun lichaamsdelen verkocht voor rituelen.
Wij kunnen het moorden niet direct stoppen. Wel kunnen wij een nieuwe generatie op laten groeien met een nieuw en positief verhaal gebaseerd op feiten. Op deze manier bewerkstelligen we duurzame gedragsverandering die langzaam zijn weg zal vinden binnen de communities!”

Kiota Children's Home | Stichting Kumbatio

Stichting Kumbatio is begaan met kinderen met een traumatische achtergrond van mishandeling, misbruik en verlating. De meest kwetsbare kinderen worden opgevangen in Kiota Children’s Home. Dit weeshuis zorgt ervoor dat de kinderen lichamelijk en geestelijk gezond kunnen leven en zich voor kunnen bereiden op de toekomst. Dit gebeurt met social workers en psychologen. Het beleid van de Keniaanse overheid is dat de kinderen weer terug zouden moeten keren naar hun familie, omdat dat het meeste kans geeft op een gezonde groei op weg naar volwassenheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat de families ook psychisch gezond zijn. Hier is veel psychologische hulp voor nodig om dat te bereiken.  Zonder geld kunnen we dit doel nooit bereiken. Maar dat is wel waar Kumbatio voor staat! Kinderen die weten én voelen dat ze het waard zijn om er te zijn!

Waterproject Ilo-Ilo | Stichting Nederland-Batam

Een van de basisbehoeften van de mens is water en de voorziening daarvan. Echter op vele plekken ter wereld is dit nog niet zo vanzelfsprekend. Een van die plekken is het dorp ilo-ilo in Indonesië waar behalve elektriciteit geen infrastructuur is en ook geen watervoorziening. Sommige gezinnen die wel een waterput hebben, kunnen niet gedurende het gehele jaar gebruik maken daarvan. Dit vanwege uitdroging in het droge seizoen. Het alternatief is water uit een stroompje, wat erg onhygiënisch is en de gezondheid bedreigt. Met het waterproject Ilo-Ilo wil stichting Nederland-Batam 100 gezinnen in het dorp op een duurzame wijze voorzien van water met een sanitaire voorziening.

Gynocamp | Stichting Vrouwen voor Vrouwen

Een verzakking van de bekkenbodemorganen…een medisch probleem waar men lastig open en bloot over spreekt, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Vrouwen met een verzakking kunnen pijnklachten en incontinentie ervaren waardoor hun dagelijks functioneren fors beïnvloed wordt. Deze klachten kunnen eenvoudig en goedkoop verlicht worden door een vaginale ring in te brengen; een pessarium. Bij een ernstige verzakking kan een operatie uitkomst bieden.
In een land als Nepal is toegang tot de gezondheidszorg helaas niet de normaalste zaak van de wereld. Bovendien is een verzakkingsprobleem een onderwerp waar een groot taboe op heerst en veel vrouwen schamen zich hiervoor. Vrouwen in ruraal Nepal verrichten dagelijks zwaar werk op het land én in het huishouden. Zij krijgen op jonge leeftijd kinderen en de zorg rondom een bevalling is zeer beperkt. Er is minder begeleiding en nauwelijks tijd voor herstel. Al deze factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van een verzakking. Stichting Vrouwen voor Vrouwen zet zich in voor deze vrouwen door tweemaal per jaar een ‘gynocamp’ te verzorgen in afgelegen gebieden in Nepal. Tijdens deze kampen werken onze Nederlandse teamleden samen met Nepalese gezondheidsmedewerkers. Samen onderzoeken zij de vrouwen en behandelen zij hen zo nodig voor hun klachten. Daarnaast wordt er uitgebreid voorlichting gegeven over hoe een verzakking voorkomen kan worden.
Het doel van onze stichting is om Nepal zelfredzaam te maken in de medische zorg voor vrouwen met een verzakking. We doen dit door onderwijs te geven aan medisch geschoolde mensen werkzaam op lokale gezondheidsposten en aan artsen in grotere ziekenhuizen in de steden.