| Projecten 2015
21710
page-template-default,page,page-id-21710,page-child,parent-pageid-23931,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

AquaQuest

AquaQuest is een initiatief van Rotary Heemstede, waarbij Rotary Zaandam Oost zich heeft aangesloten. AquaQuest levert al jarenlang een bijdrage aan de verbetering van de levensomstandigheden van landelijke gemeenschappen in het District Kamwenge in West-Oeganda. Schoon en veilig drinkwater is hier schaars. Het zijn vooral kinderen die uren moeten lopen naar een waterbron en daardoor niet naar school kunnen. Bovendien zijn deze bronnen vaak vervuild en zorgen voor ziektes. AquaQuest zorgt via empowering van lokale gemeenschappen dat deze zelf in staat zijn op effectieve en duurzame wijze regenwater op te vangen en te beheren. Inmiddels is er veel verbeterd. Er worden drinkwatervoorzieningen en toiletten in de dorpen gebouwd. Water halen kost nu nog maar 15 minuten. Een hygiënewerker leert de dorpelingen het belang van sanitaire voorzieningen en hygiëne. Mensen worden minder vaak ziek. Ouders en leerlingen leren om samen de nieuwe voorzieningen op school en thuis te onderhouden. Om er voor te zorgen dat er nog meer kinderen en vrouwen in District Kamwenge worden bereikt, zal AquaQuest door ons worden gesteund.

Meer informatie over AquaQuest is te vinden op http://www.rotary.nl/heemstede/.

Afri-Can

In west Kenia, een van de armste en slechtst ontwikkelde delen van Kenia, zijn voor jongeren die geen, of nauwelijks basisonderwijs hebben genoten of niet over financiële middelen beschikken weinig mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Veel opleidingen zijn veelal theoretisch georiënteerd, terwijl er juist behoefte is aan praktisch onderwijs. Vakopleidingen zijn helaas niet beschikbaar voor de zwakste jongeren. De missie van deze stichting is het faciliteren van de ontwikkeling van zelfverzekerde, economisch onafhankelijke en gezonde individuen en gemeenschappen met kennis, vaardigheden en gereedschappen. Afri-Can wil hun project Afri-Can Technical Training Center (ATTC) professionaliseren, zodat straatjongeren tot automonteur kunnen worden opgeleid en zij een zelfstandig bestaan kunnen leiden.

Meer informatie over Afri-Can is te vinden op http://afri-can.nl/.

Geefeenkoe

Stichting Geefeenkoe.nl heeft als doel om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking in Centraal Azië te verbeteren. Om deze reden verleent deze stichting duurzame hulp in Kirgizië, een bergstaat in Centraal Azië, aan gezinnen met een gehandicapt kind door het aanschaffen op de lokale veemarkt van een lokale melkkoe. De koe geeft melk, verkoop van melk en hieruit geproduceerde zuivelproducten geven het gezin uitzicht op een stabieler en groeiend inkomen, waardoor zij op eigen benen verder kunnen. Waarbij op den duur middelen vrijkomen voor medische behandeling.

Kijk voor meer informatie op http://www.geefeenkoe.nl/.

Knowledge for Children

Knowledge for Children gelooft in kennis als de sleutel tot een kansrijkere toekomst. De missie van Knowledge for Children is het investeren in onderwijs voor kinderen in de plattelandsgebieden in de Engelstalige Noord West regio van Kameroen door middel van het opbouwen van een organisatie die professioneel en resultaatgericht opereert. Daarbij richt Knowledge for Children zich op het creëren van de betrokkenheid en de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap. De visie van Knowledge for Children is het investeren in kennis van kinderen en in kennis van leraren, ouders en de lokale gemeenschappen als geheel. Door te investeren in kennis, draagt Knowledge for Children bij aan het creëren van zelfredzaamheid van de gemeenschappen en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Knowledge for Children denkt bij de activiteiten in resultaten en efficiëntie is in de afgelopen jaren een sterke competentie gebleken van de organisatie. Knowledge for Children wil een toonaangevende onderwijs organisatie zijn in Kameroen. In samenwerking met de overheid en grote partners als UNICEF, PLAN International en Wereldbank wil Knowledge for Children het onderwijsniveau structureel op een hoger niveau brengen in grote delen van Kameroen.

Meer informatie over Knowledge for Children is te vinden op Facebook.

Product of Prison (POP)

Veel gevangenen in Oeganda komen uit arme gezinnen en zijn niet of nauwelijks naar school geweest. Sommigen belanden onschuldig in de gevangenis, krijgen zware straffen voor kleine vergrijpen of wachten jaren op hun proces zonder hulp van een advocaat. In de gevangenis verblijven ze in overvolle cellen met eenzijdig voedsel en nauwelijks activiteiten. Als ze uiteindelijk uit de gevangenis komen wordt het leven niet makkelijker: geen geld, de vrouw of man is vaak hertrouwd of de ex-gevangenen zijn niet meer welkom in hun gemeenschap. Product of Prison (POP) is een stichting met de focus op het zelfredzaam maken van gevangenen door hen te trainen in beroepsvaardigheden zoals kappen, naaien, het maken van kaarsen en sieraden en door hen betaald werk aan te bieden. Om gevangenen beter voor te bereiden op het leven na de gevangenis, geven zij ook training in andere belangrijke levensvaardigheden, zoals computergebruik, werk zoeken, conflicten en problemen oplossen, verzoening en financiën. Voor Nacht van de Fooi zal POP zich richten op twee projecten: een kapsalon op een gevangenisterrein in Lira en een naaicentrum buiten de gevangenismuren in Gulu.

Meer informatie over POP is te vinden op de websitehttp://productofprison.org/home/.